Hướng dẫn đặt vé online

Để đặt vé quý khách vui lòng làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn nơi đi

Bước 2: Chọn nơi đến

 

Bước 3: Chọn ngày đi

Bước 4: Chọn ngày về

 

Bước 5: Chọn số lượng người đi gồm người lớn và trẻ em

 

 

Bước 6: Nhập đầy đủ thông tin và nhấn "Gửi".